Σάμος: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις πλημμύρες