Πτώση τμήματος παραθύρου προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα