Ψήφισμα συμπαράστασης Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α. για το κλείσιμο της ΕΡΤ