Προβολή ταινίας και συζήτηση πάνω στην Ψυχική Υγεία από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου