Πρωτοβουλία Χιακής Συμπολιτείας - Πρόταση Γ. Μακριδάκη για κοινή κάθοδο στις Δημοτικές Εκλογές