"Πρώτη στα λόγια, ανίκανη στα έργα η Δημοτική Αρχή Κάρμαντζη"