«Πρώτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής»