Πρώτη νίκη: Αναστέλλεται ο πλειστηριασμός για το σπίτι του Γιάννη Παληού