Πρόταση υποστήριξης της ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών