Πρόταση του Κ. Τριαντάφυλλου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.