Προσωρινοί πίνακες διαθεσιμότητας για ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης