Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Χίο, λόγω της διεξαγωγής του Αγώνα Τριάθλου «2ο ΜΑΣΤΙΧΑΘΛΟΝ»