Προσοχή: Μόνο με αλυσίδες η διέλευση σε ορισμένα σημεία της Χίου