Προσλήψεις στα Δημόσια Νοσοκομεία και επίταξη των Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας, ζητά το ΚΚΕ