Προσλήψεις προσωπικού για την κατασκήνωση των Σκλαβιών