Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης την Κυριακή 9/8/20