Προαγωγή για Αυγερινό και Κεβόπουλο - Aποστρατεία του Αστυνομικού Διευθυντή Χίου