Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 5 Αυγούστου