Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χίο την Τετάρτη 20/7/22