"Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία"