Πολιτικές και όχι ρατσιστικές οι αναφορές περί ερπετών, υποστηρίζει ο Κάρμαντζης