Ποδηλατάδες, σουβλάκια και εκδρομές με τους Ποδηλάτες Χίου