Πικετοφορία από το Σύλλογο Γυναικών Χίου για την "Ημέρα της Γυναίκας"