Πεζοπορία - ξενάγηση από τον Φ.Ο.Κ. στο Φραγοβούνι την Κυριακή 1 Νοεμβρίου