ΠΕΜΕΝ: Συνεχίζονται οι απαράδεκτες και προκλητικές αξιώσεις των ακτοπλόων εφοπλιστών