Παρουσίαση βιβλίου για τη Χίο στην Αθήνα: "Αναζητώντας τα Ίχνη του Ομήρου στο Απρόβλεπτο"