Παρουσίαση του βιβλίου "Κωνικές Τομές – Βασικές προτάσεις γεωμετρικά αποδειγμένες" του Αντώνη Σολομωνίδη