Παρουσίαση της έκδοσης του δίτομου έργου τους «Βρονταδούσικες Προσωπογραφίες»