Παρουσίαση για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης διαβούλευσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού 2021-2027