Τριαντάφυλλος: «Παρωδία και τραγέλαφος με ευθύνη Καλογεράκη - Ξενάκη»