Παρέλαβε 100 κούτες αδεσμολόγητων τσιγάρων και συνελήφθη