Παρατείνεται μέχρι το τέλος Μαΐου του 2019 η προθεσμία για το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος