Παραμένει Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Χίου ο Παναγιώτης Νικήτας