Παραλαβή ασθενούς μέλους πληρώματος ιταλικού πλοίου από το Λιμενικό