Παράκληση στον βυζαντινό Ιερό Ναό της Παναγίας Κρήνας