Παπαδόπουλος, Νομικός και Νεαμονίτης υποψήφιοι με την Καλογήρου