Πάνω από 200 αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχολείο Τουρισμού ΟΝ TOUR της Χίου - Το Πρόγραμμα