Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέο λογισμικό συμβάλλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Covid-19