Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα: Γεγονότα και συμπεράσματα.40 ημέρες μετά από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας