"Ουσιαστική στήριξη στο Κέντρο Πρόληψης Χίου, τώρα!"