Ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2018 Β’ ΕΣΣΟ