Ομόφωνα μαζί με τους 1044 κατά της δομής καραντίνας, με οπισθοχώρηση Κάρμαντζη – Βουρνού [BINTEO]