Ομόφωνα η πρόταση της Συμμαχίας Αξιών για τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή