Ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα συμπαράστασης στους Μ. Σκούφαλο και Γ. Αμπαζή από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου