Ομάδες Γονέων στη Βολισσό από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου