Οινούσες και Ψαρά προσφέρουν σπίτι για να βρουν γιατρό