Οι προθέσεις δεν αρκούν, χρειάζονται συντονισμένες κινήσεις!