Οι νέες τιμές προϊόντων εντός αεροδρομίων, επιβατικών πλοίων και άλλους χώρους