Οι Καμπούσοι ενημερώνουν ξανά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα περιβόλια που φορολογούνται σαν οικόπεδα