Οι ιερείς στο «17»: «Οδυνηρή εμπειρία, βίαια γεγονότα και απρόκλητες επιθέσεις με χημικά»